Pomozte nám zařadit do výuky MASARYKOVY jUNIVERZITY i děti z méně šťastných rodin, nebo zaplatit konkrétní pomůcky.

1/3
Pomozte
dětem studovat
dětskou univerzitu
POMŮCKY MALÝM STUDENTŮM

Podpořte společně s námi dobročinné aktivity studentů a zaměstnanců Masarykovy univerzity, kterým není lhostejný osud lidí v nouzi. Každá darovaná částka, i ta malá, znamená velký rozdíl.

2/3
Podpořte
univerzitu v jejích humanitárních aktivitách
DARUJTE ČÁSTKU NA PODPORU HUMANITÁRNÍCH AKTIVIT

Univerzitní kino Scala se v rukou Masarykovy univerzity znovu stalo otevřeným veřejným prostorem. Podpořte společně s námi chod tohoto více než 80letého kulturního prostoru, kterému ještě nedávno hrozil zánik. Pomozte libovolným finančním darem nebo adopcí sedačky.

3/3
Adoptujte
sedačku v Univerzitním kině Scala!
CHCI MÍT VE SCALE SVOU SEDAČKU

Help Masaryk University help others

The task of modern and prestigious universities extends beyond education and research and includes the dissemination of knowledge as well as the development and cultivation of their environment. At Masaryk University, we believe that this role is a crucial one. We are therefore engaged in numerous long-term activities, some of which may even seem unrelated to the university's primary activities.

We are asking you to join us in helping specific projects, all of which are of either cultural, scientific or social significance, and to become members of a community of positively-minded and active people who are not indifferent to their surroundings. While the importance of these activities is often difficult to measure in terms of money, most of them do come at a cost. However, the university's limited resources cannot cover these projects and we thus turn to you with an appeal for financial assistance.

You have donated
559 586 CZK
7 %
Pomozte nám vybarvit jejich úsměv
POMOZTE JUNIVERZITĚ

Daruj MjUNI

MjUNI je příležitost vyzkoušet si, jaké to je být vysokoškolským studentem, seznámit se se špičkovým výzkumným prostředím, potkat akademické pracovníky – významné vědce a rozšířit si znalosti z přírodních, technických a humanitních věd. Pomozte dětem ze sociálně slabších rodin získat diplom z naší jUNIVERZITY.

You have donated 5 640 CZK
0 CZK 80 000 CZK
51 %
Pomozte nám vybarvit jejich svět
POMOZTE LIDEM V NOUZI

Pomozte nám pomáhat

Masarykově univerzitě není lhostejné, co se děje v okolním světě. Jsme hrdí na kolegy studenty a zaměstnance univerzity, kteří se angažují v projektech humanitární pomoci. Podporujeme celou řadu aktivit, které pomáhají na mnoha místech u nás i v zahraničí.

You have donated 92 500 CZK
0 CZK 180 000 CZK
62 %
Pomozte nám vyba(r)vit kino Scala
POMOZTE UNIVERZITNÍMU KINU

Daruj Scale

Pomozte nám realizovat užitečné a zajímavé projekty. V prostorách Univerzitního kina Scala se můžete setkávat nejen při projekcích filmů, ale i na festivalech, konferencích, společenských a vzdělávacích akcích. V centru města stojící kino se díky univerzitě znovu stává otevřeným veřejným prostorem. Staňte se členem rodiny Scaly.

You have donated 461 446 CZK
0 CZK 750 000 CZK