Podpořte společně s námi dobročinné aktivity studentů a zaměstnanců Masarykovy univerzity, kterým není lhostejný osud lidí v nouzi. Každá darovaná částka, i ta malá, znamená velký rozdíl.

1/2
Podpořte
univerzitu v jejích humanitárních aktivitách
DARUJTE ČÁSTKU NA PODPORU HUMANITÁRNÍCH AKTIVIT

Univerzitní kino Scala se v rukou Masarykovy univerzity znovu stalo otevřeným veřejným prostorem. Podpořte společně s námi chod tohoto více než 80letého kulturního prostoru, kterému ještě nedávno hrozil zánik. Pomozte libovolným finančním darem nebo adopcí sedačky.

2/2
Adoptujte
sedačku v Univerzitním kině Scala!
CHCI MÍT VE SCALE SVOU SEDAČKU

Masarykova univerzita pomáhá, pomozte i Vy

Úkolem moderních a prestižních univerzit je nejen vzdělávat a bádat, ale také šířit poznání, rozvíjet a kultivovat prostředí, ve kterém působí. Také my na Masarykově univerzitě věříme, že je to jedna z nezanedbatelných rolí vysokých škol. Dlouhodobě se proto zapojujeme do řady aktivit, z nichž některé na první pohled s činností univerzity zdánlivě nesouvisí.

Dovolujeme si Vás oslovit s výzvou, abyste se společně s námi pustili do těchto konkrétních projektů, jež mají velký kulturní, vědecký či celospolečenský význam, a stali se tak členy širokého společenství pozitivně smýšlejících a aktivních lidí, kteří nejsou ke svému okolí lhostejní. Význam těchto aktivit často nelze penězi ocenit, přesto většina z nich reálně něco stojí. Na jejich financování však univerzity nemají zdroje. Obracíme se tedy na Vás s prosbou o finanční dar, který pomůže naplnit tyto cíle.

Dosud jste pomohli částkou
930 097 Kč
52 %
Pomozte nám vybarvit jejich svět
POMOZTE LIDEM V NOUZI

Pomozte nám pomáhat

Masarykově univerzitě není lhostejné, co se děje v okolním světě. Jsme hrdí na kolegy studenty a zaměstnance univerzity, kteří se angažují v projektech humanitární pomoci. Podporujeme celou řadu aktivit, které pomáhají na mnoha místech u nás i v zahraničí.

Již jste pomohli částkou 94 000 Kč
0 Kč 180 000 Kč
100 %
Pomozte nám vyba(r)vit kino Scala
POMOZTE UNIVERZITNÍMU KINU

Daruj Scale

Pomozte nám realizovat užitečné a zajímavé projekty. V prostorách Univerzitního kina Scala se můžete setkávat nejen při projekcích filmů, ale i na festivalech, konferencích, společenských a vzdělávacích akcích. V centru města stojící kino se díky univerzitě znovu stává otevřeným veřejným prostorem. Staňte se členem rodiny Scaly.

Již jste pomohli částkou 830 457 Kč
0 Kč 750 000 Kč