Univerzitní kino Scala se v rukou Masarykovy univerzity znovu stalo otevřeným veřejným prostorem. Podpořte společně s námi chod tohoto více než 80letého kulturního prostoru, kterému ještě nedávno hrozil zánik. Pomozte libovolným finančním darem nebo adopcí sedačky.

1/1
Adoptujte
sedačku v Univerzitním kině Scala!
CHCI MÍT VE SCALE SVOU SEDAČKU

Masarykova univerzita pomáhá, pomozte i Vy

Úkolem moderních a prestižních univerzit je nejen vzdělávat a bádat, ale také šířit poznání, rozvíjet a kultivovat prostředí, ve kterém působí. Také my na Masarykově univerzitě věříme, že je to jedna z nezanedbatelných rolí vysokých škol. Dlouhodobě se proto zapojujeme do řady aktivit, z nichž některé na první pohled s činností univerzity zdánlivě nesouvisí.

Dovolujeme si Vás oslovit s výzvou, abyste se společně s námi pustili do těchto konkrétních projektů, jež mají velký kulturní, vědecký či celospolečenský význam, a stali se tak členy širokého společenství pozitivně smýšlejících a aktivních lidí, kteří nejsou ke svému okolí lhostejní. Význam těchto aktivit často nelze penězi ocenit, přesto většina z nich reálně něco stojí. Na jejich financování však univerzity nemají zdroje. Obracíme se tedy na Vás s prosbou o finanční dar, který pomůže naplnit tyto cíle.

Dosud jste pomohli částkou
939 597 Kč
84 %
Pomozte nám vyba(r)vit kino Scala
POMOZTE UNIVERZITNÍMU KINU

Daruj Scale

Pomozte nám realizovat užitečné a zajímavé projekty. V prostorách Univerzitního kina Scala se můžete setkávat nejen při projekcích filmů, ale i na festivalech, konferencích, společenských a vzdělávacích akcích. V centru města stojící kino se díky univerzitě znovu stává otevřeným veřejným prostorem. Staňte se členem rodiny Scaly.

Již jste pomohli částkou 841 457 Kč
0 Kč 1 000 000 Kč