Daruj Scale

Spojili jsme své jméno s prostorem, který k Brnu patří stejně neodmyslitelně jako Masarykova univerzita. Obracíme se na Vás, širokou veřejnost, s žádostí o finanční dar na podporu zajištění provozu a chodu Univerzitního kina Scala – kina s kvalitní dramaturgií, rozumnou cenovou politikou a bohatým univerzitním i společenským životem v samotném centru města.
Prostředky, které touto formou od dárců získáme, použijeme na zajištění provozu kina a částečnou úhradu nutných nákladů na energie.
Doposud jste darovali
1 118 482 CZK
Kdo pomohl kinu Scala?
0 CZK 1 200 000 CZK target amount
0 %
Pomozte nám vyba(r)vit kino Scala
DARUJ
100 Kč
DARUJ
1 000 Kč
DARUJ
JINOU ČÁSTKU
ADOPTUJ
SEDAČKU

Jak adoptovat sedačku?

Vše je velice jednoduché. Pokud se rozhodnete pro adopci sedačky,najděte si v plánku hlediště tu svou a vyplňte elektronický kontaktní formulář. Jestliže zvolíte zařazení do seznamu dárců, tak nejenom že se objeví Vaše jméno na seznamu, ale Vámi zvolená sedačka v kině bude skutečně označena cedulkou s Vaším jménem. Označení Vám zajistíme v co nejkratší možné době od připsání částky. Adopce je platná na dva roky.

Jak darovat finanční obnos?

Pokud nechcete přímo adoptovat sedačku, libovolnou částku můžete Scale darovat jen tak. Stačí v druhém kontaktním formuláři zvolit výši daru a vyplnit své osobní údaje. Opět – budete-li si to přát, zveřejníme Vaše jméno v seznamu dárců. Pokračujete určením způsobu platby a odesláním finančního příspěvku. Po obdržení příspěvku Vám na konci měsíce zašleme (budete-li si to přát) certifikát, který splňuje náležitosti potvrzení pro daňové účely.